Hypotheken & Verzekeringen

Wat verandert er voor jouw thuis in 2022?Wat verandert er voor jouw thuis in 2022?
28 jan. 2022·
Leestijd:

In 2022 zijn er een aantal veranderingen in de regels rondom hypotheken en belastingen die betrekking hebben op wonen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje, zodat jij kan achterhalen wat voor invloed deze hebben op jouw portemonnee.

Hypotheekrente aftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt in 2022 en 2023 afgebouwd met 3% per jaar. Alleen personen met inkomens boven de grens van €69.398 gaan dit merken vanwege de link van de hypotheekrenteaftrek met de inkomensbelasting. Het nieuwe kabinet zal gaan beslissen over wat er daarna met deze regeling gebeurt en wat dit in de toekomst zal betekenen voor de lagere inkomens.

Eigenwoningforfait

Tegenover de afbouw van de hypotheekrenteaftrek staat een verlaging van het eigenwoningforfait. Dit is een belastbaar bedrag dat huizenbezitters bij hun inkomen moeten optellen op basis van een percentage van de WOZ waarde. Voor woningen van een waarde van € 75.000 tot € 1.130.000 euro is het eigen woningforfait dit jaar 0,45 procent, in 2021 was dit nog 0,50%. Doordat de WOZ-waarde dit jaar flink zal stijgen, zal het verlagen van het eigenwoningforfait dus uiteindelijk geen verlaging van je lasten opleveren.

Afbouw wet Hillen

Sinds 2005 betaalden woningbezitters geen inkomstenbelasting over de WOZ-waarde van hun woning als ze hun hypotheek (bijna) hadden afgelost. Die regel werd ook wel de wet Hillen genoemd. De wet Hillen is in 2019 afgeschaft. Vanaf dat moment moesten bewoners van een koophuis weer inkomstenbelasting betalen over de WOZ-waarde van hun huis als ze hun hypotheek (bijna) hadden afgelost. De maatregel wordt in stappen van 3,33% per jaar afgebouwd, wat betekent dat je in 2022 nog 86,67% van het verschil tussen je eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten kan aftrekken.

Hogere leengrens NHG hypotheek

In 2022 is het bedrag dat je met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunt lenen maximaal € 355.000. In 2021 was dat nog € 325.000. Wil je energiebesparende maatregelen meefinancieren? Dan is de grens zelfs € 376.300. Verder zijn de eenmalige kosten die je voor de hypotheekgarantie moet betalen gedaald. In 2021 was dit nog 0,7% van de lening, dit jaar is dat 0,6%. Deze kosten mag je eenmalig aftrekken bij je belastingaangifte.

Private lease negatieve invloed op maximale hypotheek

Als je privé een auto least, heeft dat vanaf 1 april een negatief effect op de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. Vanaf dan wordt je private leasecontract namelijk voor 100% geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Nu is dat nog 65%. In de praktijk betekent dit vaak dat je maximale hypotheek tienduizenden euro’s lager uitvalt.

WOZ waarde stijgt

Door de stijging van de woningprijzen zal de WOZ-waarde in 2022 ook flink oplopen. Er wordt een stijging van 8,5 tot 9,5 procent verwacht. Omdat de WOZ-waarde als uitgangspunt wordt gebruikt voor andere belastingen (bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen) kan dit een groot effect hebben op al je kosten die met wonen te maken hebben.

Tip: omdat de verhouding tussen het je hypotheekbedrag en de woningwaarde hierdoor ook verandert, kan je mogelijk een lagere hypotheekrente krijgen van je hypotheekverstrekker.

Andere manier van WOZ waarde berekenen

De manier waarop de WOZ-waarde wordt berekend, gaat op de schop. Gemeenten konden kiezen of ze de waarde berekenen op basis van de oppervlakte of de inhoud van het huis. Vanaf 2022 zijn ze verplicht om de oppervlakte als leidraad te nemen. Dit kan leiden tot een hogere of lagere WOZ-waarde.

Andere interessante nieuwsartikelen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top