Steeds meer mensen gebruiken overwaarde woning


Steeds meer mensen gebruiken overwaarde woning
28 jan. 2022·
Leestijd:

Er is een sterke groei zichtbaar van het aantal mensen dat een tweede hypotheek neemt op de eigen woning om daarmee een deel van de overwaarde contant te maken.

Veel woningen bezitten forse overwaarde

Vooral mensen die in het verdere verleden een woning hebben gekocht zien vaak dat de actuele waarde van hun woning fors hoger is dan het restant van de hypotheekschuld. Dit komt enerzijds doordat hun woningen sinds de aankoop sterk in waarde zijn gestegen. Anderzijds is vaak in de loop der jaren een deel van de hypotheek afgelost. In veel situaties leidt dit ertoe dat er meer dan € 100.000,- verschil zit tussen de restschuld en actuele waarde van de woning.

Waarde op papier

Natuurlijk is het leuk om te zien dat jouw woning veel waard is geworden. Maar wanneer je van plan bent om in deze woning te blijven wonen dan is het vooral een “papieren” waarde. Die overwaarde staat niet op de bank en je kunt er geen brood van kopen. Althans, dat was tot voor kort de gedachte. Maar veel consumenten denken er nu anders over, waardoor ze de overwaarde van hun woning toch voor een deel contant maken.

Meer dan 50.000 tweede hypotheken

In 2021 werden er meer dan 50.000 tweede hypotheken afgesloten. Dat is ongeveer 10% van alle hypothecaire geldleningen die dat jaar werden afgesloten. Gemiddeld maakten deze huiseigenaren op deze wijze € 86.000 contant van de waarde die hun woning nu heeft.

100% van de waarde

De maximale hypotheek die banken bereid zijn te verstrekken is 100 % van de waarde van het pand. Daarnaast kijkt de bank welk bedrag aan hypotheeklasten jij met jouw inkomen kan betalen. Vooral bij mensen vanaf 50 jaar is te zien dat zij vaak een woning bezitten waarvan de actuele waarde veel meer is dan het restant van de hypotheekschuld.

De actuele hypotheekrente is heel laag. Dit betekent dat je als huiseigenaar door het afsluiten van een tweede hypotheek een deel van de waarde van jouw woning “contant” kan maken. De rente die je hierover betaalt zal in veel gevallen minder dan 1,5% zijn. Kies je ervoor om een deel van de lening aflosvrij af te sluiten, dan kom je zelfs voor dat deel uit onder de 1%.

Verbouwen, hulp aan kinderen, leuke dingen

Sluit je een tweede hypotheek dan kan je met het geld dat daarmee vrij komt verschillende dingen doen. Je kan jouw woning bijvoorbeeld verbouwen en/of energiezuiniger maken. Ook kan je het geld gebruiken om jouw kinderen een steuntje in de rug te geven om zelf een woning te kopen. Ook kan je het contant gemaakte geld gebruiken voor andere dingen die je graag in deze levensfase wilt doen.

Lening moet worden terugbetaald

Uiteraard moet het bedrag dat je nu leent op enig moment worden terugbetaald. Die terugbetaling kan door jouzelf plaatsvinden op het moment dat jijzelf de woning verkoopt of door jouw erfgenamen na jouw overlijden.

De waarde van woningen is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Of deze stijging nog lang zal duren weet niemand. Door allerlei oorzaken kan op enig moment de waarde van woningen ook weer gaan dalen. Het is daarom voor veel mensen niet verstandig om de volledige, actuele waarde van hun woning nu contant te maken. Het is veiliger een marge aan te houden waarbij ook bij een daling van de huizenprijzen de waarde van jouw woning hoger blijft dan de totale, resterende hypotheekschuld.

Wij zetten graag de alternatieve op een rij

Heeft jouw woning een (forse) overwaarde en wil je weten wat de voor- en nadelen zijn om een deel van deze overwaarde nu contant te maken? Wij nemen graag de tijd om dit met jou door te nemen. Wanneer je contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak.

Andere interessante nieuwsartikelen

Einde van een relatie? Pas ook de verzekeringen aan

Relaties tussen mensen ontstaan en kunnen ook weer eindigen. Het moment van de beëindiging van zo’n relatie is vaak een periode vol met emoties. Veel veranderingen, bijvoorbeeld in de woonsituatie vragen extra aandacht op het gebied van je verzekeringen. Met het krijgen van inzicht om welke verzekeringen het gaat en welke acties er nodig zijn helpt ons kantoor je graag.

04 jul. 2022 Meer lezen

Periodiek onderhoud: Niet alleen voor de auto maar ook voor de verzekering van de auto

De brandstofprijzen zijn de afgelopen periode sterk gestegen. Een daling op korte termijn is niet te verwachten. Een deel van de autobezitters probeert de stijgende kosten op te vangen door minder kilometers te rijden door wat vaker de fiets te pakken, met anderen mee te rijden of voor een vakantiebestemming te kiezen die dichter bij huis is. Ook is te zien dat meer mensen kiezen voor de aanschaf van een elektrische auto.

04 jul. 2022 Meer lezen

Je hebt nu lagere rente dan marktrente. Toch oversluiten?

In de afgelopen jaren was de rente voor hypotheken historisch laag. Voor veel mensen was dit reden om hun “dure” hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met een lage rente. Consumenten die voor het eerst een hypothecaire geldlening afsloten profiteerden direct van deze lage rente. Het gevolg is dat veel huiseigenaren nu een hypotheek hebben waarvoor zij een rente betalen die lager is dan banken nu voor nieuwe hypotheken rekenen.

04 jul. 2022 Meer lezen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top