Hypotheken & Verzekeringen

Schenkingsregels 2024Schenkingsregels 2024
02 apr. 2024·
Leestijd:

Schenken kan in veel vormen

Wanneer wij praten over schenken dan denken wij al snel aan een bedrag in geld. Maar de belastingdienst ziet dat breder. Alles wat zonder tegenprestatie wordt gegeven en een economische waarde heeft, beschouwt de belastingdienst als schenking. Bij het geven van bijvoorbeeld een auto kan dan de waarde worden aangehouden die in de ANWB koerslijst staat vermeld? Bij kunst of antiek kan de waarde afgeleid worden van de waarde waartegen het object is verzekerd of moeten de opbrengsten van soortgelijke objecten op veilingen worden aangehouden?

Soms betalen, soms aftrekbaar

Er kunnen situaties zijn waarbij je een schenking ontvangt en vervolgens over de waarde van die schenking belasting moet betalen. Ben je zelf de schenker dan mag je de waarde van sommige schenkingen in mindering brengen op jouw belastbaar inkomen. Dat laatste is onder meer, onder bepaalde voorwaarden, het geval wanneer je de schenking doet aan een goed doel dat door de belastingdienst wordt aangemerkt als een “algemeen nut beogende” instelling, ANBI.

Schenking aan kleinkinderen

In 2024 mogen grootouders per kleinkind € 2.658,– schenken zonder dat het kleinkind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Deze vrijgestelde schenking kan elk jaar plaatsvinden.

Schenking aan kinderen

In 2024 mogen ouders per kind € 6.633 schenken zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Ook deze schenking mag elk jaar plaatsvinden.

Eenmalig verhoogde vrijstelling algemeen

Ouders mogen elk van hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een forse schenking doen zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Voor 2024 geldt hiervoor het maximum van € 31.813.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor studie

Ouders mogen elk van hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar in 2024 eenmalig een bedrag van maximaal € 66.268 schenken in verband met hun studie zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen.

Uitgebreidere informatie

Op de site van de belastingdienst is een uitgebreid overzicht te vinden van de fiscale gevolgen van het geven of ontvangen van een schenking: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/

Andere interessante nieuwsartikelen

Bouwkundige keuring bij het aankopen van een nieuw huis

De eerste bezichtiging is geweest, dit is echt jouw droomhuis! Vol goede moed ga je naar de tweede bezichtiging. Dan zie je ineens een vochtplek op de muur zitten en die schimmel op het kozijn zat er de eerste keer ook nog niet, toch? Tijdens de bezichtigingen kan het zijn dat je door een roze bril kijkt en hierdoor niet alle gebreken ziet. Hier kan een bouwkundige keuring je voor behoeden.

18 apr. 2024 Meer lezen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top