Hypotheken & Verzekeringen

OudedagsvoorzieningOudedagsvoorziening
07 nov. 2022·
Leestijd:

Wanneer je met pensioen gaat, ontvang je geen salaris meer van je werkgever. Toch heb je nog wel recht op inkomen door middel van een oudedagsvoorziening. Hoe de oudedagsvoorziening in elkaar steekt en hoe je het opbouwt, lees je in deze blog.

Wat is een oudedagsvoorziening?

De overheid biedt een basisinkomen aan personen die toe zijn aan hun pensioen. In Nederland bestaat de oudedagsvoorziening uit drie pijlers: de AOW, het werkgeverspensioen en een eigen pensioenaanvulling.

AOW

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een oudedagsvoorziening die iedereen in Nederland krijgt. De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand verzekerd is en of deze persoon samenwoont of alleen. Je hebt recht op AOW als je 67 jaar bent.

Iedereen in Nederland heeft een verplichte premieplicht en is dus automatisch verzekerd. Hiermee wordt je AOW opgebouwd. Wanneer je in het buitenland gaat wonen en werken zal jouw AOW niet worden opgebouwd, omdat je niet meer verzekerd bent in Nederland. Dit kan voorkomen worden door een AOW-verzekering af te sluiten. Ieder jaar wordt er 2% AOW opgebouwd. Zo spaar je je hele leven voor het inkomen wat je hebt nadat je met pensioen gaat.

De AOW is niet afhankelijk van het inkomen van een persoon, maar hangt af van het minimumloon. In principe zal de hoogte van de AOW-toeslag dus bij iedereen ongeveer gelijkliggen.

Pensioenopbouw via de werkgever

Tijdens je werkzame leven heb je wellicht ook pensioen opgebouwd. Deze pensioenvorm vult het AOW aan. Je krijgt dit dus boven op het bedrag dat je krijgt van de AOW.

Het werknemerspensioen is een pensioenregeling georganiseerd door de werkgever die men heeft. Het is niet verplicht voor een werknemer om deze pensioenregeling aan te bieden (in sommige bedrijfstakken is dit wel een verplichte regeling voor de werkgever).

Er bestaan verschillende regelingen voor het werkgeverspensioen:

  • De middelloonregeling: Met deze regeling bouw je ieder jaar een stuk van het pensioen op. Je ontvangt dan een pensioen op basis van het gemiddelde loon dat je hebt verdiend door de jaren heen.
  • De eindloonregeling: Ook bij deze regeling wordt elk jaar een stuk van het pensioen opgebouwd. Toch is er verschil tussen de middelloonregeling en de eindloonregeling. Bij de eindloonregeling wordt namelijk uitgegaan van het laatstverdiende loon. Het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van het salaris op de pensioendatum.
  • De beschikbare premieregeling: Bij deze pensioenregeling stelt de werkgever een bepaald premiebedrag of percentage vast voor een bepaald jaar. De werkgever betaalt deze premie elk jaar aan de verzekeraar. Van dit bedrag worden nog kosten en risicopremies afgetrokken. Wat over blijft besteed de verzekeraar aan je pensioen.

Eigen pensioenaanvulling

Bij de eigen pensioenaanvulling is het de bedoeling dat jij zelf op zoek gaat naar manieren om het pensioen te verhogen. Dit kan doormiddel van een lijfrente of via banksparen.

  • Lijfrente: Lijfrente is een vorm van een levensverzekering. Je betaalt hier eenmalig of periodiek een premie voor aan een verzekeringsmaatschappij. Dit krijg je dan later periodiek uitgekeerd. Je mag een lijfrente voor jezelf afsluiten, maar je mag ook geld sparen voor iemand anders.
  • Banksparen: Wanneer je kiest voor banksparen, kan je een kapitaal opbouwen door te sparen of te beleggen bij de bank. Voor deze rekening word je vrijgesteld van vermogenredementsheffing. Je hoeft dus geen belasting te betalen. Eerst bouw je een kapitaal op, vervolgens komt dit kapitaal vrij. Hier komt een bank of verzekeraar bij kijken. Deze bank of verzekeraar keert telkens een deel van jouw kapitaal uit.

Andere interessante nieuwsartikelen

Crowdfunding voor de uitvaart?

In de media kom je het met regelmaat tegen. Iemand komt onverwacht te overlijden en de nabestaanden starten een crowdfunding actie om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Het verhaal achter deze berichten is vaak heel triest. En was vaak met een paar euro per maand te voorkomen geweest.

02 mei 2024 Meer lezen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top