Hypotheken & Verzekeringen

Kopen om te verhuren?Kopen om te verhuren?
14 jul. 2021·
Leestijd:

Op internet zie je steeds vaker filmpjes waarin enthousiaste mannen je vertellen dat zij “wel 10 woningen” bezitten en je proberen duidelijk te maken dat je echt een dief van jouw portemonnee bent wanneer je niet heel snel met geleend geld ook woningen gaat kopen om deze vervolgens te verhuren. Een waarschuwing is echter op zijn plaats.

De woningnood is hoog

Er is in Nederland een groot tekort aan betaalbare woningen. Zowel in de koop- als in de huurmarkt. Dit tekort heeft tot gevolg dat in de afgelopen jaren de waarde van woningen sterk is gestegen. Door de schaarste aan woningen zijn ook de huurprijzen van woningen in de vrije sector sterk gestegen.

Lage rente, hoge huren en stijging waarde van de woning

De rente over een lening om een woning te kopen is op dit moment heel laag. Dat kan het aantrekkelijk maken om nu een woning te kopen om deze over enkele jaren tegen een (veel) hogere prijs te verkopen. Zeker wanneer in de tussentijd de woning kan worden verhuurd, en de huur de kosten van de lening om de woning te financieren, inclusief de overige lasten, ruim dekt. Er wordt dan aan twee kanten “winst” behaald: vermogenswinst op de woning en maandelijkse inkomsten die hoger zijn dan de maandelijkse kosten om de woning in eigendom te houden.

Veel voetangels en klemmen

De werkelijkheid is minder rooskleurig dan de filmpjes op internet je voorhouden. Een paar waarschuwingen zijn op zijn plaats, zoals:

  • De meeste banken staan verhuur van de woning alleen toe met schriftelijke toestemming van de bank. Die toestemming wordt over het algemeen niet gemakkelijk gegeven. Wordt direct bij de bank aangegeven dat de financiering bestemd is voor de aankoop van een woning die verhuurd gaat worden, dan zal de bank, indien deze de lening al wil verstrekken, vaak een (fors) hogere rente rekenen.
  • Het “stiekem” de woning verhuren in de hoop dat de bank dit niet ontdekt, kent grote risico’s. De bank heeft in zo’n geval vaak het recht, wanneer de illegale verhuur wordt ontdekt, de lening direct op te eisen. Banken doen dit in de praktijk ook regelmatig. Dit kan betekenen dat de woning binnen korte termijn opeens verkocht moet worden.
  • Afhankelijk van de situatie hebben huurders meer of minder rechten. Deze rechten kunnen leiden tot de verplichting tot onderhoud. Ook kunnen ze een belemmering zijn om de woning snel “leeg” door te verkopen.
  • In steeds meer gemeenten worden barrières opgeworpen om het aankopen van woningen die niet voor eigen bewoning bestemd zijn, te voorkomen.
  • Ook in de programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van meerdere politieke partijen is te zien dat men via fiscale maatregelen het kopen van woningen om te verhuren wil ontmoedigen.

Bezint eer gij begint

Los van de maatschappelijke opvattingen over de vraag of het passend is om in tijden van woningnood de positie van starters nog moeilijker te maken door woningen te kopen om te gaan verhuren, is een waarschuwing op zijn plaats. Kijk kritisch naar de mooie filmpjes op internet die het doen voorkomen alsof het kopen van woningen om te verhuren zekerheid van een fraai rendement biedt. Ons advies: laat je, voordat je een dergelijk besluit neemt, uitgebreid adviseren door deskundigen!

Andere interessante nieuwsartikelen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top