Hypotheken & Verzekeringen

Houd rekening met langere duur hypotheekaanvraagHoud rekening met langere duur hypotheekaanvraag
14 jul. 2021·
Leestijd:

Bij de meeste banken hebben de mensen die beslissen over aanvragen voor een hypothecair krediet het op dit moment zeer druk. Overweeg je een huis te kopen? Hou daar dan nu al rekening mee.

Grote drukte

Bij vrijwel alle banken zijn er op dit moment veel aanvragen voor een hypotheek. Oorzaken hiervoor zijn onder meer:

  • Veel deskundigen verwachten dat de rente in de komende tijd weer (licht) gaat stijgen. Voor veel mensen is dit de reden om hun bestaande hypotheek aan te passen en ervoor te kiezen om nu de rente van de hypotheek lang vast te zetten of over te sluiten naar een nieuwe lening met de huidige lage rente.
  • De maatregelen die genomen zijn in het kader van het coronavirus leiden echter ook tot vertragingen. Bij veel banken werken de medewerkers nog steeds vanuit huis.
  • Ook kijken banken strenger dan in het recente verleden naar de vraag hoe zeker het is dat de aanvrager van de lening in de komende periode zijn inkomen behoudt. Veel zelfstandigen hebben het op dit moment financieel zeer moeilijk. Ook zijn er veel werknemers die werkzaam zijn bij bedrijven waarvan bekend is dat deze financieel zwaar getroffen zijn door de maatregelen die naar aanleiding van het coronavirus zijn getroffen.

Banken mogen wettelijk alleen een hypothecaire lening verstrekken indien men na onderzoek tot de conclusie komt dat de aanvrager van de lening, op basis van de gegevens waarover de bank kan beschikken, ook op langere termijn de lasten verbonden aan de woning en dus ook van de hypotheek kan blijven dragen.

Dringend advies: eis financieringsvoorbehoud bij aankoop woning

Ben je bezig met het aankopen van een woning, eis dan van de verkoper een financieringsvoorbehoud. Dit voorbehoud betekent dat je met de verkoper afspreekt dat je de woning tegen de overeengekomen prijs zult kopen onder de voorwaarde dat je voor een bepaalde datum de zekerheid hebt dat een bank je tegen marktconforme condities bereid is de lening te verstrekken. Zou de bank hiertoe niet bereid zijn, dan kun je op grond van dit voorbehoud zonder dat je een boete verschuldigd bent de koopovereenkomst ontbinden.

Wij geven je een voorbeeld om je te laten zien hoe belangrijk dit voor jou kan zijn.

Stel je sluit op 1 augustus 2020 een koopovereenkomst voor de woning. Afgesproken wordt dat de woning geleverd wordt op 1 oktober 2020. Je hebt géén financieringsvoorbehoud afgesproken. Jij en je partner hebben beiden een goede baan. Op basis van je inkomen zou onder normale omstandigheden de door jou gevraagde hypotheek geen enkel probleem zijn. De stukken om de hypotheek aan te vragen zijn door ons keurig verzorgd en de aanvraag is in behandeling bij de bank. Op 1 september krijgt een van de partners van de werkgever te horen, dat diens bedrijf als gevolg van de terugval van inkomsten door de coronamaatregelen, het niet redt en het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd en alle medewerkers worden ontslagen. Op dat moment valt een van de inkomens waarop de aanvraag voor de hypotheek is gebaseerd weg en de bank zal de aanvraag afwijzen.

Je kunt dus op dat moment geen lening krijgen. Maar je hebt wel de verplichting op je genomen om de woning op 1 oktober te kopen. Waarschijnlijk is in de koopovereenkomst opgenomen dat je dan een boete verschuldigd bent van 10 % van de koopsom. Bij een woning met een verkoopprijs van € 400.000,- betekent dit dat je verplicht kunt worden om aan de verkoper € 40.000,- te betalen. Dat terwijl net ook een van de partners diens baan kwijt is!

Voorkom deze situatie door bij aankoop van een woning een financieringsvoorbehoud op te nemen. Belangrijk daarbij is dat die termijn voldoende ruim is om zekerheid te krijgen of de bank wel of niet bereid is de lening te verstrekken.

Gelet op de drukte die op dit moment bij veel banken aanwezig is, adviseren wij je dringend om de termijn van het financieringsvoorbehoud te stellen op minimaal zes weken. Tot voor kort was 4 weken gebruikelijk. Gelet op de drukte is deze termijn nu vaak te krap.

Als financieel advieskantoor hebben wij goede relaties met meerdere banken. Vanuit die goede relaties lukt het ons vaak om ruim binnen zes weken zekerheid te krijgen of een bank wel of niet bereid is tegen marktconforme condities een lening te verstrekken. Maar zekerheid hierover kunnen wij niet geven.

Ons advies is om, zodra je overweegt om een woning te kopen, al in een zo vroeg mogelijk stadium met ons kantoor contact op te nemen. Wij kunnen dan al een aantal zaken voorbereiden waardoor de aanvraag, mocht het later zover komen, sneller kan worden ingediend.

Andere interessante nieuwsartikelen

Crowdfunding voor de uitvaart?

In de media kom je het met regelmaat tegen. Iemand komt onverwacht te overlijden en de nabestaanden starten een crowdfunding actie om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Het verhaal achter deze berichten is vaak heel triest. En was vaak met een paar euro per maand te voorkomen geweest.

02 mei 2024 Meer lezen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top