Hypotheken & Verzekeringen

Hoofdelijke aansprakelijkheid niet altijd even eerlijkHoofdelijke aansprakelijkheid niet altijd even eerlijk
16 jul. 2021·
Leestijd:

Wanneer twee mensen samen een woning kopen en hiervoor een hypotheek afsluiten, zal de geldverstrekker bijna altijd bepalen dat beide partners “hoofdelijk aansprakelijk” zijn. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid in de voorwaarden van een hypotheek kan in de praktijk heel vervelende gevolgen hebben.

Wat houdt hoofdelijke aansprakelijkheid in

Wanneer twee personen samen een hypothecair krediet afsluiten, zal de bank bijna altijd bepalen dat beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schuld. Concreet houdt dit in dat, wanneer er in de toekomst betalingsproblemen ontstaan de bank naar eigen keuze elk van de partners voor de volledige schuld die op dat moment bestaat kan aanspreken. Het is dus niet zo dat de bank slechts een verhaal heeft van 50% van de schuld op elk van de partners.

Hoewel dit tamelijk ongebruikelijk is, is het juridisch zelfs mogelijk dat iemand zich als mede hoofdelijk schuldenaar aansprakelijk stelt voor de financiering van een woning, zonder zelf ook juridisch eigenaar van de woning te worden.

Problematiek speelt wanneer partners uit elkaar gaan

Het onderwerp “hoofdelijke aansprakelijkheid” speelt vooral wanneer de partners hun relatie verbreken. Op dat moment kunnen er verschillende keuzes worden gemaakt.

De wens kan zijn dat een van de partners het volledige eigendom van de woning krijgt. De andere partner zal dit alleen doen indien de partner die het volledige eigendom van de woning krijgt, ook bereid is de volledige hypotheekschuld op zijn of haar naam te zetten. De bank zal hiertoe echter bereid zijn op voorwaarde dat de inkomsten van deze partner voldoende zijn om deze totale hypotheeklast te betalen!

In de praktijk komt het regelmatig voor dat partners uit elkaar gaan en de achterblijvende partner de volledige hypotheeklasten gaat betalen zonder dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de andere partner komt te vervallen. Raakt de partner die in de woning is blijven wonen in betalingsproblemen, dan kan de bank ook vele jaren later de ex-partner waarvan de hoofdelijke aansprakelijkheid in stand is gebleven, voor de volledige op dat moment resterende hypotheekschuld aanspreken!

Ook wanneer besloten wordt de woning te verkopen

De partners kunnen ook besluiten om de voorheen samen bewoonde woning na het verbreken van hun relatie te verkopen. Als er dan een restschuld overblijft van bijvoorbeeld € 50.000,- dan is het niet zo dat de bank van beide partners slechts maximaal € 25.000,- kan vorderen. De bank zal zich dan kunnen richten tot de partner met het grootste eigen vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, erfenis, goed inkomen, etc.) en van deze partner de volle € 50.000,- opeisen. De bank hoeft in het algemeen niet te motiveren waarom het de ene of de andere partner aanspreekt.

Partner moet maar zien te verhalen op de andere partner

De partner die op grond van de eerder aanvaarde “hoofdelijke aansprakelijkheid” de volledige schuld aan de bank heeft betaald, krijgt daarmee wel een vordering op de andere partner. In het voorbeeld hierboven heeft de partner die de volle €50.000 heeft betaald aan de bank een vordering van €25.000 op de andere (ex-) partner. Maar heeft die geen geld of is deze inmiddels naar het buitenland verhuisd dan kan het heel lastig worden om deze vordering ook daadwerkelijk te incasseren.

Advies: ook noodzakelijk bij bepaling hoofdelijke aansprakelijkheid

In de hypotheekvoorwaarden is de bepaling over de hoofdelijke aansprakelijkheid vaak maar een klein onderdeel van het totale contract. Maar ook over dit onderdeel is een goed advies van ons als jouw adviseur of van de notaris erg belangrijk. Zeker wanneer er een verschil is tussen de verdeling van het eigendom van de woning en de verdeling van de schuld voor de financiering van de woning.

Andere interessante nieuwsartikelen

Hierom zetten wij social media in bij de verkoop van jouw huis

Klaar met werk, heerlijk! Even lekker scrollen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Je bent niet de enige die dit doet. Inmiddels gebruiken 14,1 miljoen mensen in Nederland social media! Stel je eens voor hoeveel mensen jouw woning zien als wij jouw woning promoten op social media! Maar heeft het inzetten van social media ook echt positieve invloed op de verkoop van jouw woning? Wij vertellen het je in onze blog.

24 jul. 2023 Meer lezen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top

Leuke baan zoekt jou!

Commercieel talent?

Bekijk vacature!