Hypotheken & Verzekeringen

Heb je een hypotheek met een risico-opslag?Heb je een hypotheek met een risico-opslag?
14 jul. 2021·
Leestijd:

Wanneer je bij de bank een lening afsluit om de aankoop van een woning te financieren dan bekijkt de bank een aantal zaken. Natuurlijk kijkt de bank ernaar of je voldoende inkomen hebt om de rente en aflossing van de lening maandelijks te betalen. Maar ook naar het risico dat de bank loopt wanneer er zich een calamiteit voordoet.

Een inschatting van het risico

We nemen twee fictieve situaties. Stel dat de woning een actuele marktwaarde heeft van €200.000. De bank zal dan het risico dat zij in de toekomst misschien toch niet de hele lening terugbetaald krijgt, lager inschatten wanneer je “slechts” om een lening van €100.000 vraagt dan wanneer je bijvoorbeeld om een lening van €180.000 vraagt. In het eerste geval zal de bank, zelfs wanneer de prijzen van woningen als gevolg van bijvoorbeeld een economische crisis sterk dalen, weinig of geen risico lopen. Voordat de prijzen van woningen gemiddeld halveren moet er echt wel wat gebeuren. Bij de tweede situatie is dit risico voor de bank echter groter. Een daling van de gemiddelde prijs van woningen met 10% of meer is over langere tijd bezien niet uitzonderlijk.

Het risico kan in de loop der tijd veranderen

De rente die een bank rekent laat de bank mede afhangen van het risico. In de eerste situatie (waarde woning €200.000 en een lening van €100.000 zal de rente (iets) lager zijn dan in de tweede situatie (waarde woning €200.000 en een lening van €180.000).

In de loop der tijd kan het risico echter veranderen. Zo kan de waarde van het pand in de loop der tijd stijgen. Het pand dat je hebt aangekocht kan een waardestijging doormaken waardoor het pand bijvoorbeeld op enig moment €300.000 waard is. Of doordat je inmiddels een deel van de schuld hebt afgelost, kan de waarde van de woning nog steeds €200.000 zijn maar jouw restschuld nog maar €150.000.

In de praktijk zien we vaak een combinatie: de woning is in waarde gestegen en de schuld is door aflossingen minder geworden.

Een lager risico kan recht geven op een lagere opslag

Voor jou is het belangrijk te weten, dat een lager risico voor de bank je het recht kan geven dat de bank de opslag voor het (destijds bij het afsluiten van de hypotheek) hogere risico laat vervallen.

Het vervelende is nu dat de ene bank de risico-opslag min of meer automatisch laat vervallen wanneer zij zelf ziet dat het risico minder is geworden en andere banken doen dit alleen wanneer je hierom zelf uitdrukkelijk vraagt. Vraag je niets, dan blijft de bank de hogere risico-opslag rekenen.

Aan het begin van elk kalenderjaar ontvangt elke woningeigenaar een WOZ-beschikking. In deze beschikking geeft de gemeente aan wat naar haar oordeel de actuele waarde is van de woning. Hierbij loopt de gemeente altijd één jaar achter op de werkelijkheid. Dus de waarde die de gemeente begin 2021 opgeeft, is de waarde die de gemeente aan de woning toekent per begin 2020. In de meeste gevallen zal de waarde die je dit jaar op de beschikking ziet hoger zijn dan die je vorig jaar voor dezelfde woning zag.

Controleer of je in aanmerking komt voor een lagere risico-opslag

Heb je een hypotheek dan is ons advies om voor de zekerheid te controleren of je een rente betaalt waarin nog een risico-opslag zit en zo ja of door de combinatie van gedane aflossingen en gestegen waarde van de woning, er redenen zijn waarom deze opslag op voor jou gunstige wijze kan worden aangepast of zelfs kan komen te vervallen.

Uiteraard mag je ons ook vragen een en ander voor je te controleren. Wanneer je ons een mail stuurt of belt dan hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Wanneer je contact met ons opneemt vertellen wij je hierover graag meer.

Andere interessante nieuwsartikelen

Crowdfunding voor de uitvaart?

In de media kom je het met regelmaat tegen. Iemand komt onverwacht te overlijden en de nabestaanden starten een crowdfunding actie om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Het verhaal achter deze berichten is vaak heel triest. En was vaak met een paar euro per maand te voorkomen geweest.

02 mei 2024 Meer lezen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top