Hypotheken & Verzekeringen

Bij jouw autoverzekering gaat iets veranderenBij jouw autoverzekering gaat iets veranderen
08 jul. 2021·
Leestijd:

Bij schade doet u een beroep op ons en uw verzekeraar

In het algemeen sluit u een verzekering af om de financiële schade op te vangen in het geval een calamiteit u treft. Neem de brandverzekering. De kans dat uw woning in de brand gaat is misschien niet heel groot, maar wanneer dat dan onverhoopt toch gebeurt kan de financiële schade zo groot zijn dat u dit zelf niet kunt dragen. Daarom sluit u een opstalverzekering af. Bij een brand meldt u dit bij ons kantoor en wij nemen het dan op ons contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Onze taak is ervoor te zorgen dat u die uitkering ontvangt waarop u recht heeft op grond van de overeenkomst die u met die verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten.

Bij een autoverzekering gaat dat vaak ook zo

Heeft u uw auto volledig casco verzekerd en raakt u betrokken bij een schade, dan gaat het proces precies als bij de brand van uw woning: u meldt de schade bij ons en wij nemen contact op met de verzekeraar waarbij u de autoverzekering heeft afgesloten en wij zorgen ervoor dat de schade correct en zo snel mogelijk wordt afgewikkeld.

Maar niet altijd….

Heeft u uw auto echter alleen tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, dan opeens wordt het proces heel anders. Deze verzekering vergoedt alleen de schade die u moet vergoeden aan iemand anders omdat u aansprakelijk bent vanwege bijvoorbeeld een (verkeers-)fout die u heeft gemaakt.

Heeft uw auto echter schade als gevolg van een fout die een andere automobilist heeft gemaakt dan moet u zich niet tot uw “eigen” verzekeraar wenden, maar tot de verzekeringsmaatschappij van die andere automobilist. U zult dan overtuigend moeten aantonen dat de andere automobilist aansprakelijk is voor de door u geleden schade. Lukt dat, dan zal die andere verzekeringsmaatschappij de schade vergoeden. In deze situatie correspondeert u (of wij indien wij uw belangen behartigen) niet met uw eigen verzekeraar maar met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. U snapt dat dit in de praktijk best lastig kan zijn. Zeker wanneer uw lezing over hoe de schade is ontstaan verschilt van de lezing van de tegenpartij.

Wat gaat er veranderen?

Het is de bedoeling dat vanaf juli 2021 deze systematiek gaat veranderen. Indien u alleen een WA-autoverzekering heeft en een andere auto rijdt u aan, dan krijgt u de keuze. Net als nu kunt u zich direct richten tot de WA-verzekeraar van uw tegenpartij en schadevergoeding eisen.

Nieuw is, dat u zich ook kunt richten tot uw eigen WA-verzekeraar. Is uw eigen verzekeraar van oordeel dat de tegenpartij aansprakelijk is voor deze schade, dan vergoedt uw eigen verzekeraar de schade aan u. Vervolgens gaat uw verzekeraar het bedrag dat hij aan u vergoed heeft verhalen op de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Allerlei voorwaarden

De gedachte achter deze regeling is om het de consument met alleen een WA-autoverzekering iets gemakkelijker te maken indien hij schade oploopt waarvoor een andere automobilist aansprakelijk is. Daar komt dan ook meteen het eerste probleem om de hoek kijken: de regeling is niet van toepassing als er discussie is over de schuldvraag. Bijvoorbeeld omdat er geen getuigen zijn en bij de botsing op een kruispunt beide automobilisten bij hoog en laag volhouden dat zij allebei “groen licht hadden”. Ook geldt de regeling niet voor letselschade.

Ons kantoor blijft u gewoon bijstaan

Op het gebied van autoverzekeringen bestaan grote verschillen in voorwaarden en premie. Er bestaat niet zoiets als “de beste verzekering”. Er bestaat wel een “passende” verzekering. Dat is de verzekering die voorwaarden en een premie kent die passen bij uw specifieke situatie. Het is ons vak om voor u deze passende verzekering uit het grote aanbod van verzekeringen te selecteren en ook om u bij een schade bij te staan.

De wijziging die de verzekeringsmaatschappijen vanaf juli a.s. gaan doorvoeren zullen zeker in het begin aanleiding kunnen geven tot misverstanden en vragen. Voor onze relaties zullen wij proberen dit proces zo goed mogelijk te begeleiden. Ook zullen wij u adviseren of het in een voorkomende situatie verstandig is de schade bij de eigen WA-verzekeraar te melden dan wel toch, zoals nu het geval is, bij de WA-verzekeraar van de tegenpartij.

Andere interessante nieuwsartikelen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top