Hypotheken & Verzekeringen

Aansprakelijkheid tijdens sport en spelAansprakelijkheid tijdens sport en spel
06 mrt. 2024·
Leestijd:

Veel Nederlanders beoefenen sport via een vereniging. Vooral tijdens wedstrijden kan letsel ontstaan. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van bijvoorbeeld degene die dit letsel veroorzaakt?

Verschil tussen ongeluk en opzet

In wedstrijden waarbij twee teams tegen elkaar spelen kan het er fanatiek aan toegaan. Ongelukkig lichaamscontact tussen twee deelnemers kan dan gemakkelijk plaatsvinden. Meestal loopt dat gelukkig goed af en resten er bij een “ruige” wedstrijd alleen een aantal blauwe plekken. Maar soms ontstaat er letsel. Letsel waardoor het slachtoffer niet alleen veel pijn heeft, maar ook langdurig niet meer kan werken. De vraag kan dan opkomen of het letsel per ongeluk of met opzet is toegebracht.

Aansprakelijkheid voor letsel

In Nederland geldt het algemene uitgangspunt dat wanneer je een onrechtmatige daad begaat en een ander daar schade door lijdt, degene die de onrechtmatige daad begaat deze schade moet vergoeden. De vraag bij sportletsel is dan al snel of het toebrengen van dit letsel kan worden gezien als een onrechtmatige daad?

Risico van letsel is inherent aan sport

De rechtspraak oordeelt niet snel dat letsel, ontstaan bij deelname aan het spel, het gevolg is van een onrechtmatige daad. De gedachte hierbij is dat in het kader van sport en spel deelnemers gedragingen van elkaar moeten verwachten waaruit letsel kan ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat door deel te nemen aan een wedstrijd je in zekere mate dit risico op letsel, veroorzaakt door een ongelukkige beweging van een tegenstander, accepteert. Is dat het geval dan kan de rechter tot het oordeel komen dat de tegenstander wel het letsel heeft veroorzaakt, maar dat dit niet als een onrechtmatige daad kan worden gezien. In dat geval blijft het slachtoffer zelf met de schade zitten.

Het wordt anders bij opzet

Anders zal de rechter oordelen wanneer kan worden aangetoond dat de veroorzaker van het letsel opzettelijk heeft gehandeld. Bijvoorbeeld door het slachtoffer een schop te geven terwijl de voetbal niet in de buurt was. Buitensporig gedrag waardoor een andere speler letsel oploopt hoef je als speler niet te verwachten. Dit risico is, door deel te nemen aan de wedstrijd, dus ook niet geaccepteerd. In dat geval kan de rechter tot het oordeel komen dat degene die het letsel heeft veroorzaakt wél onrechtmatig heeft gehandeld en de schade aan het slachtoffer moet vergoeden.

AVP kan uitkering weigeren

Wij adviseren al onze relaties om te zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen van jouw daden waardoor andere schade lijden. Bijvoorbeeld wanneer je als fietser botst op een voetganger die hierdoor ongelukkig ten val komt. Maar de AVP dekt niet de aansprakelijkheid voor schade die iemand opzettelijk veroorzaakt. Stelt de rechter dus vast dat iemand tijdens een sportwedstrijd een ander min of meer opzettelijk letsel heeft toegebracht, dan is er een grote kans dat de AVP-verzekeraar deze schade niet zal vergoeden wanneer degene die het letsel heeft toegebracht 16 jaar of ouder is.

Houd het gewoon gezellig

Sporten is over het algemeen fijn. Maar houd het ook fijn door te voorkomen dat deelnemers elkaar min of meer opzettelijk letsel toebrengen. Uiteraard zijn er sporten zoals boksen waar deelnemers dit risico accepteren. Maar bij de meeste sporten is dit niet het geval.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem contact met ons op!

Andere interessante nieuwsartikelen

Makelaardij
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Hypotheken & Verzekeringen
Jan Pelleboerplein 17
9765 BR Eelde-Paterswolde

Back to top