Hoe gaat u om met uw bedrijfsrisico’s?

Huizing Totaal Advies ondersteunt je in het beheersen 


Iedere onderneming loopt risico’s. Dus jouw onderneming ook. Als je weet wat de risico’s zijn en welke impact deze kunnen hebben op je bedrijf en bedrijfsvoering, kun je een afgewogen beslissing nemen hoe je wilt omgaan met deze risico’s.
 

Breng de risico's van je onderneming in kaart

Je onderneming is een complex geheel van vele facetten: huisvesting, rechtsvorm, personeel, marktomstandigheden, productieproces, enzovoort.

Met een risicoanalyse van Huizing Totaal Advies krijg je heldere antwoorden op vragen als:
 

 welke risico's loopt je bedrijf?
 waarop hebben deze risico's betrekking?
 wat is de directe schade en gevolgschade (zoals niet na kunnen komen verplichtingen, imagoschade, e.d.) als dit risico werkelijkheid wordt?
 wat is de kans dat het risico zich manifesteert?


Maak risico’s beheersbaar met onze risicoanalyse

Als specialist in bedrijfszekerheid kan Huizing Totaal Advies je uitstekend ondersteunen bij het beheersbaar maken van de risico's binnen je bedrijf door middel van:
 

 het uitvoeren van een uitgebreide risicoanalyse
 het maken van voorstellen voor beheersbaarheid met antwoorden op vragen als:

  • Is preventie mogelijk?

  • Tot welk kostenniveau kan je bedrijf de risico's zelf dragen?

  • Van welke verzekeringsoplossingen kun je gebruik maken?


 het uitvoeren van periodieke updates van de risicoanalyse
 het opstellen van gerichte adviezen voor te nemen maatregelen

 
Een risicoanalyse maakt risico's beheersbaar. Blijf de risico’s binnen je onderneming de baas en maak gebruik van onze kennis. Maak een afspraak met Huizing Totaal Advies in Eelde-Paterswolde voor een onafhankelijk advies.