Nieuws

Uw woning heeft al een energielabel, maar is dit wel het juiste?
Geplaatst op: 4 maart 2020
In 2015 heeft elk huis een voorlopig energielabel ontvangen, maar deze is gebaseerd op algemene gegevens. Wilt u weten hoe de overheid uw woning op dit moment qua energiezuinigheid inschat dan kunt u dat op de volgende site bekijken. https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/
Reisverzekering en het coronavirus
Geplaatst op: 4 maart 2020
Het coronavirus is eind januari door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid. Nu het virus ook in Nederland is opgedoken en binnen Europa allerlei maatregelen worden getroffen ter voorkoming van verdere verspreiding krijgen reizigers die zakelijk of voor een vakantie een reis hebben geboekt steeds meer te maken met de financiële gevolgen…
Nieuwe regels voor partneralimentatie
Geplaatst op: 4 maart 2020
Of er, bij een scheiding, recht is op partneralimentatie, hangt af van de behoefte van de ene (ex)partner en de draagkracht van de andere (ex-)partner. De regels voor partneralimentatie zijn met ingang van 1 januari 2020 veranderd.
Hoofdelijke aansprakelijkheid niet altijd even eerlijk
Geplaatst op: 4 maart 2020
Wanneer twee mensen samen een woning kopen en hiervoor een hypotheek afsluiten, zal de geldverstrekker bijna altijd bepalen dat beide partners “hoofdelijk aansprakelijk” zijn. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid in de voorwaarden van een hypotheek kan in de praktijk heel vervelende gevolgen hebben.
Voorkom dubbele verzekering
Geplaatst op: 22 januari 2020
Tijdens het eerste contact met nieuwe relaties van ons kantoor maken wij het regelmatig mee: hetzelfde risico is twee keer verzekerd zonder dat de relatie dat beseft. Dat is jammer want een dubbele verzekering is weggegooid geld.
Elektrische auto's: Wat gaan de verzekeringspremies doen?
Geplaatst op: 22 januari 2020
Op dit moment is nog onduidelijk wat de toename van elektrische auto's op de Nederlandse wegen gaat betekenen voor de verzekeringspremies van dit type auto.
Acties banken bij aflosvrije hypotheken: Vraag altijd schriftelijk advies
Geplaatst op: 22 januari 2020
De overheid zet geldverstrekkers onder druk om in gesprek te gaan met hun klanten over de aflosvrije hypotheek. Gaat u in gesprek? Laat dan het doel en de uitkomst goed vastleggen.
Toetsrente 5%: Wat is dat nu weer?
Geplaatst op: 22 januari 2020
De overheid wil consumenten beschermen tegen het risico dat zij meer geld lenen dan waarvoor ze de lasten kunnen dragen. Deze bescherming heeft geleid tot tal van wettelijke bepalingen waaraan banken, maar ook wij als financieel adviseur, moeten voldoen, zoals ook de toetsrente. Lees meer in dit artikel.
Bij een hypotheek speelt meer dan alleen de rente
Geplaatst op: 2 januari 2020
Bij een hypotheek speelt meer dan alleen de rente, neem dus de tijd voor het regelen er van.
Verborgen gebreken
Geplaatst op: 2 januari 2020
Neem de tijd voor gedegen onderzoek naar zichtbare en onzichtbare gebreken aan een woning
Hoe zit het met de alimentatie bij het overlijden van een ex-partner?
Geplaatst op: 2 januari 2020
In dit artikel gaan wij in op de situatie dat de partner die de partner- of kinderalimentatie betaalt, voortijdig komt te overlijden.
Een uurtje zon
Geplaatst op: 2 januari 2020
Overweeg je zonnepanelen? Laat het ons weten, want dit kan gevolgen hebben voor je verzekeringen.
Private lease en uw bonus-malus positie
Geplaatst op: 27 november 2019
Op dit moment is een sterke groei te zien waarbij ook particulieren een auto aanschaffen op basis van private-lease. Dat dit gevolgen kan hebben voor de eigen “bonus-malus” rechten is niet bij iedereen bekend.
Rondvliegende takken en dakpannen
Geplaatst op: 27 november 2019
Als het stormt, kan er onbedoeld iets van de woning loskomen, een dakpan of een dikke tak van de boom die in de tuin staat. Daardoor kan er schade ontstaan. In dit artikel vertellen we hier graag iets meer over.
Hoe zit het met uw hypotheek na uw pensioendatum?
Geplaatst op: 27 november 2019
Bij veel van de mensen die op dit moment een hypotheek hebben, zal de datum waarop ze met pensioen gaan eerder ingaan dan het moment waarop de lening is afgelost. Of dit erg is? Daar gaan wij in dit artikel op in.
Woning kopen of verbouwen?
Geplaatst op: 27 november 2019
De een zal de woning duurzamer willen maken om daarmee bij te dragen aan een beter klimaat. De ander zal misschien vooral op het oog hebben de woonlasten te verlagen. Bij de meeste mensen zal het een combinatie zijn: goed zijn voor het klimaat en voor de eigen portemonnee!
Verzekeringsmaatschappijen streng bij onjuiste informatie bij schade
Geplaatst op: 8 november 2019
In dit artikel gaan wij erop in hoe verzekeringsmaatschappijen kunnen reageren als zij merken dat ze bij een schademelding onjuiste informatie hebben ontvangen.
Wie maakte welke verkeersfout
Geplaatst op: 8 november 2019
Meestal is het bij schade in het verkeer wel duidelijk wie aansprakelijk is, maar niet altijd .....
Nationale Hypotheek Garantie verhoogd
Geplaatst op: 8 november 2019
Met ingang van 1 januari 2020 kunt u voor een hypotheek tot €310.000 een Nationale Hypotheek Garantie aanschaffen. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is dit bedrag hoger .
De familiehypotheek - aantrekkelijk alternatief mits goed geregeld
Geplaatst op: 8 november 2019
De financiering voor een huis rond krijgen is voor een jongere op dit moment knap lastig. Misschien is de familiehypotheek dan wel een goed alternatief.
Volop veranderingen bij autoverzekeringen
Geplaatst op: 2 oktober 2019
Verzekeringsmaatschappijen concurreren scherp met elkaar, ook op het gebied van autoverzekeringen. In de reclames zet men vaak de premie centraal, waarmee men hoopt de consument zo te verleiden dat hij alleen naar de (laagste) premie kijkt.
Samenwonen of samen een woning?
Geplaatst op: 2 oktober 2019
Het blijft altijd een mooi moment wanneer het tussen twee mensen “klikt” en er besloten wordt om te gaan samenwonen. Het is zo natuurlijk. Maar juridisch en fiscaal vaak heel complex en precies waar je bij de start van hopelijk een lange en gelukkige relatie geen interesse in hebt. Ons advies: we snappen het, maar neem toch even de tijd om onderstaand artikel te lezen.
Wel uw auto en niet uw hypotheek?
Geplaatst op: 2 oktober 2019
Bij het afsluiten van een hypotheek kunnen tal van keuzen worden gemaakt. Het is ons vak om op basis van uw individuele situatie die keuzen te adviseren die naar ons oordeel het best bij uw situatie passen.
Laten we regelmatig even om de tafel zitten
Geplaatst op: 2 oktober 2019
Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van uw financiële zekerheid. Om dit optimaal te kunnen doen is het verstandig dat wij periodiek met u om tafel zitten om alle belangrijke onderwerpen die van invloed kunnen zijn op uw financiële positie door te nemen.
Bestaande schulden beperken mogelijkheid om woning te kopen
Geplaatst op: 2 september 2019
Het advies: voorkom zoveel mogelijk het aangaan van schulden voordat de financiering van de woning rond is
Al die elektrische apparaten ...
Geplaatst op: 2 september 2019
Tips om het risico op schade en brand door elektrische apparaten te beperken
Wat als iemand door u letsel oploopt tijdens een teamsport
Geplaatst op: 2 september 2019
Ben je aansprakelijk als je tijdens een sportwedstrijd iemand blesseert?
Ontwikkelingen bij hypotheken voor ouderen en huurders
Geplaatst op: 2 september 2019
Banken ontwikkelen regelmatig nieuwe financiële producten. Recent presenteerden de banken twee nieuwe producten voor de financiering van de woning.
Verzekeraars straffen fraude steeds harder af
Geplaatst op: 30 juli 2019
Wanneer verzekeringsfraude wordt ontdekt dan zijn de consequenties fors. Eerlijke verzekerden betalen via hun premie mee aan deze frauduleuze claims. Anders gezegd: zonder fraude zouden de premies lager zijn dan nu het geval is. Iedereen heeft er dus belang bij dat fraude beperkt wordt. Verzekeraars doen hun best en mede door slimme digitale toepassingen worden fraudes steeds vaker ontdekt.
De woningmarkt lijkt tot rust te komen
Geplaatst op: 30 juli 2019
De markt van koop- en verkoop van woningen is op veel plaatsen in Nederland de afgelopen periode “overspannen” geweest. Steeds meer tekenen wijzen erop dat deze “gekte” aan het voorbijgaan is.
De wet Hillen en eigenwoningforfait
Geplaatst op: 30 juli 2019
Hoe zit het nu ook alweer met de Wet Hillen en het eigenwoningforfait? Huizing Totaal Advies legt het uit
Klimaat: er gaat het nodige veranderen
Geplaatst op: 30 juli 2019
Wij staan stil bij de gevolgen van de klimaatplannen voor de Nederlandse huishoudens
Aankopen en verzekeren samen? Toch maar even advies vragen
Geplaatst op: 2 juli 2019
In april jl. heeft de Consumentenbond een onderzoek gedaan naar fietsverzekeringen. De uitkomsten waren opvallend. De verschillen in premies zijn enorm.
Wat doen wij als u schade heeft
Geplaatst op: 2 juli 2019
Ons beroep is om u te helpen risico’s beheersbaar te maken. Dat doen we door u te adviseren welke verzekeringen van welke aanbieders het beste bij uw situatie passen. Ook wanneer u na een schade een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering behartigen wij uw belangen. In dit artikel vertellen wij u hierover iets meer.
Klimaat heeft ook aandacht van de financiële sector
Geplaatst op: 2 juli 2019
In het Regeerakkoord is opgenomen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderd moet zijn. Dat zal alleen lukken wanneer op allerlei plaatsen in de samenleving maatregelen worden genomen. Ook de financiële sector zal hierbij betrokken zijn. In dit artikel een drietal voorbeelden.
Hypotheekontwikkelingen bij ouderen en huurders
Geplaatst op: 2 juli 2019
Wij denken dat een aantal hypotheek producten voor een deel van onze relaties interessant kan zijn. In dit artikel lichten wij er twee toe.
Dader onbekend?
Geplaatst op: 13 juni 2019
Is de dader van je autoschade onbekend? Misschien kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.
Je woning heeft een eigen identiteit
Geplaatst op: 13 juni 2019
Zoals iedereen in Nederland een naam heeft en een uniek Burgerservicenummer, heeft ook elke woning dat. In dit artikel vertellen wij hier iets meer over.
Hoe zit het met je mobiele telefoon en je verzekering?
Geplaatst op: 13 juni 2019
We dragen het dagelijks bij ons en daarmee is het kwetsbaar. Een klein ongelukje kan een forse schade(claim) opleveren.
Wat heeft de Private Leaseauto met de hypotheek te maken?
Geplaatst op: 13 juni 2019
Ben je van plan privé een leaseauto aan te schaffen en in de komende tijd ook een woning te kopen? Lees dan dit artikel.